SPF

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning

SPF bildades preliminärt den 27 november 1947, då en interimsstyrelse valdes. Vid konstituerande möte den 19 februari 1948 började föreningen sin verksamhet.

Bara för tester