X-Ray är ett verktyg som enkelt uttryckt kan användas för att analysera laddningstider för hemsidor på webbhotellkonton hos oss.

Med hjälp av X-Ray kan du hitta flaskhalsar (så som långsamma plugins, teman, externa anrop etc) som gör att sidan inte laddar så snabbt som du önskar för att sedan kunna optimera siten.

X-Ray funkar på alla webbplatser byggda med PHP, inklusive WordPress.

Verktyget finns tillgängligt på alla våra webbhotellkontonAgency-tjänster samt på Managed Servers.

Komma åt X-Ray via cPanel

För att komma åt X-Ray och kunna börja analysera din hemsida, gör så här:

Börja med att logga in på cPanel för det webbhotellkonto som siten du vill analysera ligger på.

från

LiteSpeed Web Server är en alternativ servermjukvara som man använder istället för Apache. Vi har länge använt Apache på våra webbhotellservrar etc men har vid flera tillfällen sett att denna inte riktigt räcker till. LiteSpeed Web Server har generellt bättre prestanda och högre tillförlitlighet/upptid och kan alltså servera fler hemsidor till besökare än vad Apache klarar av (oavsett cache-plugin).

LiteSpeed Cache för WordPress

Choose from 100+ of beautiful full page WordPress templates and customize them to make them your own. You can also build your website by choosing and combining from over 300+ Blocks.

Blocks are pre-designed section templates that can be easily combined into any page. Blocks include a variety of categories: services, testimonials, call to action and more. Save and reuse Elementor templates on different pages, or export them to a different website with a click.

.

Bara för tester