LiteSpeed Web Server är en alternativ servermjukvara som man använder istället för Apache. Vi har länge använt Apache på våra webbhotellservrar etc men har vid flera tillfällen sett att denna inte riktigt räcker till. LiteSpeed Web Server har generellt bättre prestanda och högre tillförlitlighet/upptid och kan alltså servera fler hemsidor till besökare än vad Apache klarar av (oavsett cache-plugin).

LiteSpeed Cache för WordPress

Choose from 100+ of beautiful full page WordPress templates and customize them to make them your own. You can also build your website by choosing and combining from over 300+ Blocks.

Blocks are pre-designed section templates that can be easily combined into any page. Blocks include a variety of categories: services, testimonials, call to action and more. Save and reuse Elementor templates on different pages, or export them to a different website with a click.

.

Bara för tester